XXX Chats

consoildating private education loans

Pagdating ni macarthur sa leyte

Ang bayan ng Carigara ay ang kapital ng Leyte noon.

Si Don Hipolito Gonzales na siya namang alkalde mayor ng probinsya.

Ang mga rason ay base dito: - Ito ay malapit sa daungan ng barko. Ang lokal na gobyerno ay pansamantalang inilipat sa Palo habang si Heneral Mojica at ang kanyang mga sundalo ay handa na para makidigma laban sa amerika.

Noong ika-31 ng Enero 1900, dumating si Heneral Kohe at ang grupo ng mga amerikano para makipag-negosasyon upang matigil na ang putukan at ang pagsuko ng probinsya. Sa sumunod na araw, sinalakay ng mga amerikano ang kuta ng mga Pilipino at pagsapit ng alas-dos ng hapon, ang probinsya ay nasa kamay na ng mga amerikano.

Si Heneral Mojica at ang kanyang mga tauhan ay tumakas pupunta sa loob ng probinsya at tumagal sa paghahanap ang mga amerikano hanggang sa lahat ng rebolusyonaryo ay sumuko.

Si Mojica at Lukban ay sumuko at si Kapitan Leon Rojas Sr. Pinamunuan niya ang kanyang mga tauhan sa pagsuko sa pamamagitan ng pagsakay sa puting kabayo pupunta sa lugar na kung saan ang mga amerikano ay tinanggap sila ng matiwasay.

Gumagamit sila ng Taklob para makapanghuli ng mga alimango o hipon.

Kapag tinatanong ang mga mangingisda kung saan sila pupunta, ang sinasagot nila ay, sa tarakluban na ang ibig sabihin ay, sa lugar na kung saan gumagamit sila ng Taklob para makahuli ng alimango o hipon.

COLLATERAL or security/guarantee for the obligation.

Borrower's CAPITAL (business networth) or downpayment for the loan.

Mac Arthur is politically subdivided into 31 barangays.

Ang Tacloban ay umunlad sa isang baryo ng mga mangingisda sa Basey, Samar.

Comments Pagdating ni macarthur sa leyte